[MTBT Group][Vietsub] – Rookie King BTS : Channel Bangtan Ep 6

vietsub Rookie King ep 6 do Mấy Thằng Biến Thái Group làm. Nhóm chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có sai sót mong các bạn thông cảm. Enjoy~ :)
.
Raw : https://www.youtube.com/watch?v=6ydg4uwWHmc&feature=youtu.be
.
Engsub : p1 : https://www.youtube.com/watch?v=0SVbMeDP0Fc
p2 : https://www.youtube.com/watch?v=bhlduXqBDhE
p3 : https://www.youtube.com/watch?v=hHR2GDH-jzg
p4 : https://www.youtube.com/watch?v=6cOPFFoiAAo
.
LISTEN to BTS’s music and SUPPORT the band!!... Read More